ข่าวดี!! ขนส่งฯ จัดอบรมใบขับขี่ 130 แห่งทั่วประเทศ ไม่ต้องไป สนง. ให้เสียเวลา

ข่าวดี!! ขนส่งฯ จัดอบรมใบขับขี่ 130 แห่งทั่วประเทศ ไม่ต้องไป สนง. ให้เสียเวลา

ขณะนี้ “กรมขนส่งทางบก” อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจอยากจะทำใบขับขี่ หรือต่ออายุ ให้สามารถเข้าอบรมภาคทฤษฎีได้ที่สถาบันศึกษา และเอกชนที่ตกลงทำความร่วมมือ 130 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานขนส่ง

สำหรับหลักสูตรในการขออบรมภาคทฤษฎี จะแบ่งเป็น ผู้ขอใบขับขี่ชั่วคราว จะต้องเข้าอบรมเป็นระยะเวลาจำนวน 5 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ต้องการขอต่ออายุใบขับขี่ จะต้องเข้าอบรมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง รวมถึงการขอต่ออายุใบขับขี่ กรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปีด้วย

การให้ประชาชนสามารถเข้าอบรมภาคทฤษฎีได้กับหน่วยงานภายนอก เป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์มีความรู้ในการทำใบขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมสามารถเข้าเช็คสถานที่อบรมได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 นี้

Facebook Comments